Usługi transmisji danych świadczone są w oparciu o szkieletowe sieci radiowe i światłowodowe. Wykorzystywane są do tego celu zasoby własne Net-Serwis oraz sieci operatorów krajowych i międzynarodowych.

Zapewniamy dla firm i operatorów punkty styku we wszystkich miejscach gdzie występuje sieć TPSA na terenie całej Polski.
Z usług sieci Net-Serwis korzystają firmy lokalne, sieci korporacyjne, operatorzy krajowi oraz międzynarodowi. Zapewniamy elastyczną współpracę, szybką realizację zamawianych usług oraz konkurencyjne ceny.

Oferujemy możliwość bezpośredniego podłączenia do punktów wymiany ruchu międzyoperatorskiego (wymianę strumieni IPTV, private VLAN z wybranymi operatorami).


Net-Serwis stale rozbudowuje
własną sieć traktów światłowodowych.

Zapewniamy możliwość dzierżawy
włókien światłowodowych (m. in. do LIM
i Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie).
Istnieje również możliwość dobudowania
części traktu światłowodowego do
lokalizacji wskazanej przez Klienta.

Z naszych traktów światłowodowych
korzystają operatorzy tacy jak:
Super Media SA, TP Emitel