Tytuł projektu: „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu wypracowania innowacyjnego alkomatu”

Cele projektu:  Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności spółki poprzez wprowadzenie ulepszonego produktu w postaci innowacyjnego alkomatu na rynek.

Planowane efekty: W ramach realizacji prac badawczo-rozwojowych stworzony zostanie prototyp alkomatu.

Całkowita wartość projektu: 143 910,00 PLN
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 76 038,30 zł
Tytuł projektu: „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu wypracowania innowacyjnego alkomatu”

Cele projektu:  Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności spółki poprzez wprowadzenie ulepszonego produktu w postaci innowacyjnego alkomatu na rynek.

Planowane efekty: W ramach realizacji prac badawczo-rozwojowych stworzony zostanie prototyp alkomatu.

Całkowita wartość projektu: 143 910,00 PLN
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 76 038,30 zł