Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE
w systemie WINDOWS 10


Połączenie szerokopasmowe wymaga posiadania loginu i hasła dostarczonego przez usługodawcę internetu.

1. Wstęp
W celu autoryzacji dostępu jest wykorzystywany protokół PPPoE. Jego konfiguracja jest czynnością jednorazową dla nowo podłączonego komputera. Należy ją również powtórzyć po instalacji nowego systemu.

2. Będąc na pulpicie szukamy w prawym dolnym rogu ekranu ikony od sieci internetowej, następnie klikamy na nią prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję „Otwórz Centrum Sieci i udostępniania”

3. Wchodzimy w opcję po lewej stronie na marginesie „Zmień ustawienia karty sieciowej”

4.Teraz klikamy prawym przyciskiem myszy na połączenie lokalne lub Ethernet i wybieramy opcję „Właściwości”

5.W wyświetlonym oknie odszukujemy opcji „Protokół internetowy wersji X (TCP/IPvX)” i odznaczamy – zmiany zatwierdzamy przyciskiem „OK”

Wyłączamy:
• Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)

6.Wracamy do „Centrum sieci i udostępniania” i wybieramy „Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć”

7.Klikamy w „Połącz z internetem” i przycisk „Dalej”
8.Wybieramy połączenie PPPoE i w ostatnim oknie wpisujemy dane dostarczone przez usługodawce internetu – Nazwę użytkownika i hasło.

Jeżeli wszystkie dane wpisaliśmy prawidłowo komputer nawiąże połączenie z internetem.

Częste błędy, które występują przy tego typu połączeniu:
691 – Błędny login lub hasło
678 – Błąd połączenia – problem z komunikacją.