Jak skonfigurować połączenie PPPoE w systemie OS X?

Potrzebne będą informacje techniczne: Login PPPoe i Hasło PPPoE zawarte na odwrocie Umowy.

1. Naciśnij przycisk z jabłkiem    otwierając główne menu i wybierz opcję System Preferences.
2. Wyświetlone zostanie okno System Preferences. Wybierz ikonę Network z sekcji Internet &Wireless.
 


3. W oknie Network wybierze opcję Ethernet. Z rozwijanej listy Configure IPV3 wybierz opcję Create PPPoE Service.
 


4. Wprowadź nazwę usługi - Service Name (opcjonalnie; aby uzyskać nazwę skontaktuj się z dostawcą usług internetowych ). Następnie naciśnij przycisk Done.

 

5. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło określone przez dostawcę usług internetowych. Następnie naciśnij przycisk Apply i Connect

 

6. Jeżeli konfiguracja przebiegła prawidłowo, w oknie pojawi się adres IP (patrz poniżej):