Konfiguracja dla systemu Windows 7 (Połączenie PPPoE)

Potrzebne będą informacje techniczne: Login PPPoe i Hasło PPPoE zawarte na odwrocie Umowy.

1. Klikamy na ikonę połączeń sieciowych przy zegarku i otwieramy 'Centrum sieci i udostępniania'.
2. Teraz możemy przejść do konfiguracji połączenia PPPoE. W ‘Centrum sieci i udostępniania’ z lewego menu wybieramy ‘Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć’.
 


3. Przechodzimy do etapu definiowania połączenia. Wybieramy ‘Połącz z Internetem’ i klikamy na przycisk Dalej
 


4. Klikamy na ‘Połączenie szerokopasmowe (PPPoE)’.

 

5. Otwieramy informacje techniczne, które są zamieszczone na odwrocie umowy
i wpisujemy je w odpowiednie pola
Nazwa użytkownika: Tutaj trzeba wpisać login PPPoE;
Hasło: Tutaj trzeba wpisać hasło PPPoE
Nazwa połączenia jest dowolna.

 
6. Przechodzimy do etapu nawiązywania połączenia. Jeżeli dobrze wprowadziliśmy nazwę użytkownika i hasło, połączenie zostanie nawiązane. I po kliknięciu na ‘Przeglądaj Internet teraz’ otworzy się przeglądarka i możemy korzystać z Internetu.