Instrukcja konfiguracji połączenia internetowego przez PPPoE w systemie Windows 8

Aby skonfigurować połączenie internetowe z użyciem protokołu PPPoE w systemie operacyjnym Windows 8 należy wykonać nastepujące czynności :
  • Będąc na pulpicie szukamy w prawym dolnym rogu ekranu ikony od sieci internetowej, następnie klikamy na nią prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję „Otwórz Centrum Sieci i udostępniania


  • Wchodzimy w opcję po lewej stronie na marginesie „Zmień ustawienia karty sieciowej”


  • Klikamy prawym przyciskiem myszy na połączenie lokalne lub Ethernet i wybieramy opcję „Właściwości”


  • W wyświetlonym oknie odszukujemy opcji „Protokół internetowy wersji X (TCP/IPvX)” i odznaczamy – zmiany zatwierdzamy przyciskiem „OK”


  • Wracamy do „Centrum sieci i udostępniania” i wybieramy „Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć”


  • Klikamy w „Połącz z internetem” i przycisk „Dalej”


  • Wybieramy połączenie PPPoE i w ostatnim oknie wpisujemy dane dostarczone przez Net-Serwis – nazwę użytkownika i hasło.

Konfiguracja została zakończona