Help Desk

Instrukcja konfiguracji połączenia internetowego przy użyciu protokołu PPPoE dla systemu Windows

Aby skonfigurować połączenie internetowe z użyciem protokołu PPPoE w systemie operacyjnym Windows należy wykonać nastepujące czynności:
 • odnaleźć na pulpicie ikone "Moje miejsca sieciowe" i kliknąć na niej PRAWYM przyciskiem myszy
 • w menu kliknąć LEWYM przyciskiem myszy polecenie "Wlaściwości"
 • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
 • w otwartym oknie "połączenia sieciowe i telefoniczne" kliknąć dwukrotnie LEWYM przyciskiem myszy ikone "połączenie lokalne"
 • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
 • w oknie "Stan: połączenie lokalne" kliknąć LEWYM przyciskiem myszy przycisk "Właściwości"
 • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
 • w oknie "Właściwości: połączenie lokalne" kliknąć LEWYM przyciskiem myszy przycisk "Zainstaluj"
 • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
 • w oknie "Wybieranie typu skladnika sieci" zaznaczyc opcje "Protokól" i kliknąć przycisk "Dodaj"
 • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
 • w oknie "Wybieranie protokołu sieciowego" kliknąć przycisk "Z dysku"
 • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
 • w oknie "Instalowanie z dysku" kliknąć przycisk "Przeglądaj"
 • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
 • w oknie "Lokalizowanie pliku" odnaleźć miejsce przechowywania plików instalacyjnych protokołu PPPoE (może to być płyta CD, którą otrzymali Państwo przy instalacji okablowania) i kliknąć przycisk "Otwórz"
 • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
 • w oknie "Instalowanie z dysku" kliknąć przycisk "OK"
 • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
 • w oknie "Wybieranie protokołu sieciowego" zaznaczyc dostepny protokól i kliknąć przycisk "OK"
 • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
 • w oknie informacyjnym " Nie znaleziono podpisu cyfrowego" kliknąć przycisk "OK"
 • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
  powtórzyc operacje dla kolejnych okien informacyjnych "Nie znaleziono podpisu cyfrowego"
 • w oknie "Właściwości: połączenie lokalne" pojawi sie pozycja "PPP over Ethernet protocol"
 • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
 • w oknie "Właściwości: połączenie lokalne" odznaczyc wszystkie opcje z wyjatkiem "PPP over Ethernet protocol" i kliknąć przycisk "OK"
 • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
 • w oknie "Stan: połączenie lokalne" kliknąć przycisk "Zamknij"
 • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
 • kliknąć przycisk "Start" i wybrać opcje "Uruchom"
 • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
 • w oknie "Uruchamianie" w wierszu "Otwórz" wpisac komende "raspppoe"
 • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
 • w oknie "RASPPPOE - Dial-Up Connection Setup" kliknąć przycisk "Query Available Services"
 • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
 • w kolejnym oknie zaznaczyc wyswietlony serwis i kliknąć przycisk "Create a Dial-Up Connection for the selected Adapter"
 • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
 • zamknac okno klikajac przycisk "Exit"
 • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
 • na pulpicie pojawi sie ikona "Connection to ..."
 • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
  W celu połączenia sie z internetem dwukrotnie kliknąć ikone "Connection to ..."
 • w oknie "Łaczenie z Connection to ..." wpisać nazwe użytkownika (login) i hasło i kliknąć przycisk "Wybierz numer"
 • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
 • połączenie zostało ustanowione
 • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
  Konfiguracja została zakończona