Help Desk

Instrukcja konfiguracji połączenia internetowego przy użyciu protokołu TCP/IP dla systemu Windows

Aby skonfigurować połączenie internetowe z użyciem protokołu TCP/IP w systemie operacyjnym Windows należy wykonać następujące czynności:
 • Odnależć na pulpicie ikonę "Moje miejsca sieciowe" i kliknąć na niej PRAWYM przyciskiem myszy
 • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
 • w menu kliknąć LEWYM przyciskiem myszy polecenie "Właściwości"
 • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
 • w otwartym oknie "Połączenia sieciowe i telefoniczne" kliknąć dwukrotnie LEWYM przyciskiem myszy ikonę "Połączenie lokalne"
 • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
 • w oknie "Stan: Połączenie lokalne" kliknąć LEWYM przyciskiem myszy przycisk "Właściwości"
 • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
 • w oknie "Właściwości: Połączenie lokalne" kliknąć dwukrotnie LEWYM przyciskiem myszy pozycję "Protokół internetowy (TCP/IP)"
 • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
 • w oknie "Właściwości: Protokół internetowy (TCP/IP)" zaznaczyć opcję "Użyj następującego adresu IP"
 • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
 • w aktywnych wierszach: adres IP, maska podsieci, brama domyślna, preferowany serwer DNS, alternatywny serwer DNS wpisać dane zamieszczone na rewersie umowy abonenckiej
 • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
 • w celu wpisania trzeciego serwera DNS (jeżeli został wpisany na rewersie umowy abonenckiej) kliknąć LEWYM przyciskiem myszy przycisk "Zaawansowane"
 • w oknie "Zaawansowane ustawienia protokołu TCP/IP" kliknąć LEWYM przyciskiem myszy zakładkę "DNS"
 • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
 • w zakładce "DNS" kliknąć LEWYM przyciskiem myszy przycisk "Dodaj"
 • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
 • w oknie "Serwer DNS TCP/IP" wpisać treci adres DNS i kliknąć LEWYM przyciskiem myszy przycisk "Dodaj"
 • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
 • po dodaniu do listy trzeciego adresu serwera DNS kliknąć LEWYM przyciskiem myszy przycisk "OK"
 • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
 • w kolejnym oknie również kliknąć LEWYM przyciskiem myszy przycisk "OK"
 • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
 • w oknie "Właściwości: Połączenie lokalne" kliknąć LEWYM przyciskiem myszy przycisk "OK"
 • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
Konfiguracja została zakończona