Help Desk

Instrukcja konfiguracji połączenia internetowego przy użyciu protokołu TCP/IP dla systemu Windows i ME

Aby skonfigurować połączenie internetowe z użyciem protokołu TCP/IP w systemie operacyjnym Windows lub ME należy wykonać następujące czynności:
 • Odnależć na pulpicie ikonę "Otoczenie sieciowe" i kliknąć na niej PRAWYM przyciskiem myszy
 • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
 • W menu kliknąć polecenie "Właściwości"
 • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
 • W otwartym oknie "Sieć" kliknąć pozycję "Protokół TCP/IP" i kliknąć przycisk "Właściwości"
 • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
 • W oknie "Właściwości Protokół (TCP/IP)" zaznaczyć opcję "Podaj adres IP"
 • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
 • W aktywnych wierszach: adres IP, maska podsieci wpisać dane zamieszczone na rewersie umowy abonenckiej
 • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
 • Kliknąć zakładkę "Brama" i w aktywnym wierszu "Nowa brama" wpisać dane zamieszczone na rewersie umowy abonenckiej
 • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
 • Po wpisaniu adresu bramy kliknąć przycisk "Dodaj" (wpisany adres pojawi się w oknie "Zainstalowane bramy")
 • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
 • Kliknąć zakładkę "Konfiguracja DNS"
 • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
 • Zaznaczyć opcję "Włącz DNS", w aktywnym wierszu "Host" wpisać nazwę komputera a w wierszu "Kolejność przeszukiwania serwera DNS" wpisać dane zamieszczone na rewersie umowy abonenckiej
 • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
 • Po wpisaniu adresu DNS kliknąć przycisk "Dodaj" i powtórzyć operację dla pozostałych adresów DNS
 • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
 • Po wpisaniu wszystkich adresów serwerów DNS kliknąć przycisk "OK"
 • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
  Konfiguracja została zakończona