Help Desk

Zmiana serwera VoIP na przykładzie bramki Linksys PAP2

Do dnia 29 sierpnia 2009 włącznie, należy dokonać aktualizacji serwera proxy dla usługi VoIP dostarczanej przez Net-Serwis Sp. z o.o. Nowy serwer to:sip.voice.gtsenergis.pl.
Aby zmienić serwer VoIP należy wykonać następujące czynności:
 • Aby sprawdzić adres IP bramki:
  • Wejdź do menu konfiguracyjnego: podnieś słuchawkę i wybierz**** (cztery gwiazdki)
  • Usłyszysz zapowiedź głosową
  • Aby sprawdzić adres IP bramki:
   • Podnieś słuchawkę i wciśnij **** (cztery gwiazdki), usłyszysz zapowiedź głosową (pomiń ten punkt, jeśli już jesteś w menu)
   • Z klawiatury telefonu wybierz 110#
   • Lektor odczyta adres IP bramki (w języku angielskim)
   • Zapisz adres IP bramki i odłóż słuchawkę (aby odsłuchać ponownie wróć do podpunktu 2)
 • W polu adresu w oknie przeglądarki wpisz adres IP bramki, powinieneś zobaczyć panel bramki VoIP.
 • Kliknij Admin Login (po prawej stronie), a następnie sprawdź na zakładceLine 1, w części Proxy and Registration, czy pole Proxy ma aktualną wartość:
  sip.voice.gtsenergis.pl
  Jeżeli używasz obu linii telefonicznych, sprawdź również na zakładce Line 2.
  Jeżeli wartość zgadza się z powyższą, to nie musisz dokonywać aktualizacji i możesz pominąć dalsze kroki.
 • Poniższa czynność przystosuje wszystkie parametry bramki (oprócz loginu oraz hasła) do współpracy z usługą VoIP Net-Serwis. Dotychczasowe usługi skonfigurowane na bramce zostaną usunięte. Jeśli jesteś użytkownikiem zaawansowanym i samodzielnie zmieniałeś jakieś parametry, to ustawienia te zostaną utracone (dotyczy to przede wszystkim danych poprzedniego operatora jeśli był skonfigurany).
  Wpisz adres (łącznie z ciągiem dalszym po znaku zapytania), wstawiającadres IP bramki. Nazwę modelu możesz odczytać na tabliczce znamionowej umieszczonej na spodzie urządzenia.

  • modele: PAP2, PAP2T, SPA1001, SPA2002, SPA3000, RT31P2, WRT54GP2:
   http://adres IP bramki/admin/resync?http://conf.voice.gtsenergis.pl/init.cfg
  • modele: SPA-2102, SPA-3102, SPA-921, SPA-922, SPA-941, SPA-942, WRTP54G, WRP400:
   http://adres IP bramki/admin/resync?http://conf.voice.gtsenergis.pl/$PN/init_1v3.cfg
 • Po ukazaniu się komunikatu:
  PAP2 will resync the profile when it is not in use and reboot
  you can click HERE to return to the configuration page
  Poczekaj ok. minuty, aby bramka zdążyła zaktualizować konfigurację oraz oprogramowanie wewnętrzne. Kliknij napis HERE aby powrócić do panelu konfiguracyjnego bramki. Jeżeli wystąpiły problemy, wpisz w przeglądarceadres IP bramki.
 • Na zakładce Info, pole Registration state powinno przyjąć wartość Online – oznacza to, iż bramka pomyślnie zarejestrowałą się na serwerze VoIP i jest gotowa do obsługi połączeń telefonicznych.
 • Na koniec kliknij Admin Login (po prawej stronie), a następnie sprawdź na zakładce Line 1, w części Proxy and Registration, czy pole Proxy zostało automatycznie ustawione na prawidłową wartość:
  sip.voice.gtsenergis.pl
  Jeżeli używasz obu linii telefonicznych, sprawdź również na zakładce Line 2.

  Jeżeli wartość jest inna niż w/w, zrestartuj bramkę (odłącz zasilanie na 10 sekund), odczekaj minutę, aż bramka się uruchomi i zaktualizuje, a następnie odśwież stronę w przeglądarce (klawisz F5 w większości przeglądarek) i ponownie sprawdź ustawienia. Jeśli po restarcie nie możesz wejść do panelu bramki, to adres IP mógł ulec zmianie – w takim wypadku należy go ponownie sprawdzić, zgodnie z procedurą opisaną wyżej.