Help Desk

Instrukcja konfiguracji bramki VoIP Linksys PAP2

Aby skonfigurować bramkę do pracy z usługą VoIP Net-Serwis należy wykonać następujące czynności:
 • Podłącz bramkę:
  • Do sieci Ethernet (najprawdopodobniej gniazdka LAN routera); bramka musi miec możliwość kontaktu zarówno z komputerem (na czas konfiguracji), jak również z internetem
  • Telefon do portu LINE1
  • Drugi Telefon do portu LINE2 (tylko gdy masz dwa numery telefoniczne)
  • Zasilanie bramki
 • Aby sprawdzić adres IP bramki:
  • Wejdź do menu konfiguracyjnego: podnieś słuchawkę i wybierz**** (cztery gwiazdki)
  • Usłyszysz zapowiedź głosową
  • Jeśli konfigurujesz nową bramkę VoIP, możesz odrazu przeskoczyć do sprawdzenia adresu IP bramki niżej.
  • Aby sprawdzić, czy bramka pobiera adres IP z DHCP:
   • Wybierz sekwencję: 100#
   • Lektor odczyta enable jeśli DHCP jest włączone, lub disablejeśli DHCP jest wyłączone
  • Jeśli chcesz aby bramka korzystała z automatycznego przydzielania adresu przez DHCP:
   • Włącz pobieranie adresu z DHCP, wybierając: 101# 1# 1
   • Zrestartuj bramkę, wybierając: 732668#
   • Odłóż słuchawkę i odczekaj 10 sekund, aż bramka uruchomi się ponownie
  • Jeśli nie chcesz aby bramka korzystała z automatycznego przydzielania adresu przez DHCP i chcesz przypisać bramce adres statyczny:
   • Wyłącz funkcję pobierania adresu z DHCP wciskając: 101# 0#
   • Potwierdź chęć zachowania ustawień wciskając: 1
   • Wybierz sekwencję: 111#
   • Wprowadź adres IP (zamiast kropki wciskając gwiazdkę) i zakończ znakiem: #
    np. jeśli adresem ma być 192.168.1.201, wciśnij sekwencję:192*168*1*201#
   • Potwierdź chęć zachowania ustawień wciskając: 1
   • Wybierz sekwencję: 121#
   • Wprowadź maskę sieci analogicznie jak w przypadku adresu IP
   • Potwierdź chęć zachowania ustawień wciskając: 1
   • Wybierz sekwencję: 131#
   • Wprowadź adres bramy (routera) analogicznie jak w przypadku adresu IP
   • Potwierdź chęć zachowania ustawień wciskając: 1
   • Zrestartuj bramkę, wybierając: 732668#
   • Odłóż słuchawkę i odczekaj 10 sekund, aż bramka uruchomi się ponownie
  • Aby sprawdzić adres IP bramki:
   • Podnieś słuchawkę i wciśnij **** (cztery gwiazdki), usłyszysz zapowiedź głosową (pomiń ten punkt, jeśli już jesteś w menu)
   • Z klawiatury telefonu wybierz 110#
   • Lektor odczyta adres IP bramki (w języku angielskim)
   • Zapisz adres IP bramki i odłóż słuchawkę (aby odsłuchać ponownie wróć do podpunktu 2)
 • W polu adresu w oknie przeglądarki wpisz adres IP bramki, powinieneś zobaczyć panel bramki VoIP.
 • Poniższa czynność przystosuje wszystkie parametry bramki (oprócz loginu oraz hasła) do współpracy z usługą VoIP Net-Serwis. Dotychczasowe usługi skonfigurowane na bramce zostaną usunięte. Jeśli jesteś użytkownikiem zaawansowanym i samodzielnie zmieniałeś jakieś parametry, to ustawienia te zostaną utracone (dotyczy to przede wszystkim danych poprzedniego operatora jeśli był skonfigurany).
  Wpisz adres (łącznie z ciągiem dalszym po znaku zapytania), wstawiającadres IP bramki.
  • modele: PAP2, PAP2T, SPA1001, SPA2002, SPA3000, RT31P2, WRT54GP2:
   http://adres IP bramki/admin/resync?http://conf.voice.gtsenergis.pl/init.cfg
  • modele: SPA-2102, SPA-3102, SPA-921, SPA-922, SPA-941, SPA-942, WRTP54G, WRP400:
   http://adres IP bramki/admin/resync?http://conf.voice.gtsenergis.pl/$PN/init_1v3.cfg
 • Po ukazaniu się komunikatu:
  PAP2 will resync the profile when it is not in use and reboot
  you can click HERE to return to the configuration page
  Poczekaj ok. minuty, aby bramka zdążyła zaktualizować konfigurację oraz oprogramowanie wewnętrzne. Kliknij napis HERE aby powrócić do panelu konfiguracyjnego bramki. Jeżeli wystąpiły problemy, wpisz w przeglądarceadres IP bramki.
 • Otwórz w nowym oknie przeglądarki panel administracyjny usługi VoIP, zaloguj się, a następnie wybierz: Menu?Usługi?Telefony?instrukcja konfiguracji
 • Na zakładce Line 1, w części Subscriber Information wypełnij pola User IDoraz Password zgodnie z danymi z panelu usługi; najlepiej użyć do tego celu funkcji Kopiuj-Wklej (odpowiednio: Ctrl-C oraz Ctrl-V). W większości przeglądarek login lub hasło można zaznaczyć klikając je dwukrotnie.
 • Jeśli korzystasz z dwóch numerów telefonicznych, powtórz powyższy punkt na zakładce Line 2, używając danych innego telefonu z panelu administracyjnego usługi.
 • Kliknij przycisk Save settings, odczekaj 5 sekund, a na następnej stronie kliknij napis HERE, aby powrócić do panelu konfiguracyjnego bramki. Na zakładce Info, pole Registration state powinno przyjąć wartość Online – oznacza to, iż bramka pomyślnie zarejestrowałą się na serwerze VoIP i jest gotowa do obsługi połączeń telefonicznych.
 • Na koniec kliknij Admin Login (po prawej stronie), a następnie sprawdź na zakładce Line 1, w części Proxy and Registration, czy pole Proxy zostało automatycznie ustawione na prawidłową wartość (zgodną z panelem administracyjnym usługi). 

  Jeżeli nie, zrestartuj bramkę (odłącz zasilanie na 10 sekund), odczekaj kolejne 10 sekund, aż bramka się uruchomi, a następnie odśwież stronę w przeglądarce (klawisz F5 w większości przeglądarek) i ponownie sprawdź ustawienia. Jeśli po restarcie nie możesz wejść do panelu bramki, to adres IP mógł ulec zmianie – w takim wypadku należy go ponownie sprawdzić, zgodnie z procedurami powyżej.
Konfiguracja została zakończona