Help Desk

Uwierzytelnianie poczty wychodzącej w Outlook Express

Net-Serwis zaleca aby zawsze posługiwać się autoryzacją poczty wychodzącej.
Aby włączyć autoryzację podczas wysyłania wiadomości e-mail przy użyciu programu Outlook Express należy:
  • Uruchomić program Outlook Express i z menu "Narzędzia" wybrać opcję "Konta"
  • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
  • W oknie "Konta internetowe" wybrać konto którego konfiguracja ma zostać zmieniona i kliknąć przycisk "Właściwości"
  • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
  • W zakładce "Serwery" zaznaczyć opcję "Serwer wymaga uwierzytelniania"
  • Pierwsze uruchomienie przeglądarki