Help Desk

Konfiguracja programu pocztowego Outlook Express

Aby skonfigurować konto pocztowe w programie Outlook Express należy wykonać następujące czynności:
 • Uruchomić program Outlook Express i z menu narzędzia wybrać opcję "Konta"
 • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
 • W oknie "Konta internetowe" kliknąć przycisk "Dodaj" i wybrać opcję "Poczta"
 • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
 • W oknie "Kreator połączeń internetowych" w pozycji "Nazwa wyświetlana" wpisać np. imię i nazwisko
 • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
 • W oknie "Internetowy adres e-mail" wpisać adres e-mail
 • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
 • W oknie "Nazwy serwerów e-mail" w wierszu "Serwer poczty przychodzącej (POP" i "Serwer poczty wychodzącej (SMTP)" wpisać "poczta.n-s.pl" (dla kont w domenie "n-s.pl")
 • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
 • W oknie "Logowanie poczty internetowej" w wierszu "Nazwa konta" wpisać nazwę uzgodnioną przy założeniu konta (najczęściej prefix konta, czyli nazwa znajdująca się przed znakiem "@" w adresie e-mail)
 • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
 • W oknie "Gratulacje" kliknąć przycisk "Zakończ"
 • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
 • Konto zostało założone, należy jeszcze włączyć opcję uwierzytelniania poczty wychodzącej. W tym celu należy zaznaczyć konto i kliknąć przycisk "Właściwości"
 • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
 • W zakładce "Serwery" zaznaczyć opcję "Serwer wymaga uwierzytelniania"
 • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
 • W bieżącym oknie kliknąć przycisk "OK", a w oknie "Konta internetowe" przycisk "Zamknij". Konto jest już skonfigurowane i gotowe do użytku.