Help Desk

Konfiguracja serwera PROXY

Jeżeli po uruchomieniu przeglądarki internet nie działa należy sprawdzić ustawienia serwerów PROXY:
  • Uruchomić przeglądarkę
  • Z menu przeglądarki wybrać polecenie "Narzędzia" i "Opcje internetowe"
  • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
  • W oknie "Opcje internetowe" wybrać zakładkę "Połączenia"
  • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
  • Kliknąć LEWYM przyciskiem myszy przycisk "Ustawienia sieci LAN..."
  • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
  • w oknie "Ustawienia sieci lokalnej (LAN)" nie powinny być zaznaczone żadne opcje
  • Pierwsze uruchomienie przeglądarki