Help Desk

Po uruchomieniu przeglądarki pojawia się okno połączenia telefonicznego

Jeżeli po uruchomieniu przeglądarki pojawia się okno połączenia telefonicznego
Pierwsze uruchomienie przeglądarki
należy zmienić ustawienia domyślnego połączenia internetowego :

  • W oknie połączenia telefonicznego kliknąć LEWYM przyciskiem myszy przycisk "Pracuj w trybie offline"
  • Z menu przeglądarki wybrać polecenie "Narzędzia" i "Opcje internetowe"
  • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
  • W oknie "Opcje internetowe" wybrać zakładkę "Połączenia"
  • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
  • Zaznaczyć opcję "Wybierz za każdym razem, kiedy nie ma połączenia sieciowego"
  • Pierwsze uruchomienie przeglądarki