Pierwsze uruchomienie przeglądarki

Przy pierwszym uruchomieniu przeglądarki należy wykonać następujące czynności:
  • W oknie kreatora połączeń internetowych zaznaczyć opcję "Chcę skonfigurować moje połączenie internetowe ręcznie..."
  • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
  • W oknie "Ustawianie połączenia internetowego" zaznaczyć opcję "Łączę się przy użyciu sieci lokalnej (LAN)
  • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
  • W oknie "Konfiguracja internetowa sieci lokalnej" kliknąć LEWYM przyciskiem myszy przycisk "Dalej"
  • Pierwsze uruchomienie przeglądarki
  • W oknie "Ustaw swoje konto poczty internetowej" zaznaczyć opcję w/g wyboru
  • Pierwsze uruchomienie przeglądarki